วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอัลอ้าลาวี บ้านม้า


 
 

ชื่อ มัสยิดอัลอ้าลาวี    ชื่อรอง บ้านม้า

ละติจูด 13.735214   ลองจิจูด 100.671570

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอัลอ้าลาวี บ้านม้า

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอัลอ้าลาวี

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอัลอ้าลาวี

บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านม้า ซอย -
ถนน กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ ตำบล ประเวศ
อำเภอ ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลอ้าลาวี

โทรศัพท์ 027962225    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลอ้าลาวี
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายพิสิษฐ์  อรุณพูลทรัพย์ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอัลอ้าลาวี

ทะเบียนเลขที่ 39 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอัลอ้าลาวี

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอัลอ้าลาวี

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2555, 13:40 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.186.216 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 748 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอัลอ้าลาวี
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอัลอ้าลาวี
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอัลอ้าลาวี
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-