วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน หลอแหล


 
 

ชื่อ มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน    ชื่อรอง หลอแหล

ละติจูด 13.779472   ลองจิจูด 100.702805

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน หลอแหล

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน 7 ซอย โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
ถนน ราษฎร์พัฒนา 12 ตำบล สะพานสูง
อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน

โทรศัพท์ 0896609826    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมนึก  ยังศิริ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 22 มีนาคม 2555, 11:08 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 110.169.242.249 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1021 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-