วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์ แสนแสบ


 
 
มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์


ชื่อ มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์    ชื่อรอง แสนแสบ

ละติจูด 13.824402   ลองจิจูด 100.752350

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์ แสนแสบ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์

 

ประวัติมัสยิด
    มัสยิดฮีดาย่าตุลอิสลามียะห์ ชาวบ้านมักเรียกว่าสุเหร่าแสนแสบ และไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่พอจะอนุมานจากหลักฐานของทางราชการ เช่นโฉนดที่ดินเดิมของมัสยิด และของสัปปุรุษรอบมัสยิด ซึ่งออกเมื่อปี ร.ศ. 125 ตรงกับปี พ.ศ. 2450 ซึ่งระบุชื่อมุสลิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แสดงว่ามีมุสลิมมาตั้งรกรากครอบครองที่ดินบริเวณนี้ ตั้งแต่ก่อนโฉนด สำหรับอาคารมัสยิดตามหลักฐานราชการน่าจะสร้างก่อนปี พ.ศ. 2476 เพราะจดหมายเหตุของโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบบันทึกว่าโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ครั้งแรกอาศัยสุเหร่าแสนแสบเป็นสถานที่ทำการสอนชั่วคราว จากการสอบถามคนเก่าแก่พอจะทราบว่า เดิมมัสยิดเป็นอาคารไม้อยู่ริมคลองแสนแสบ เมื่ออาคารไม้ชำรุดจึงสร้างอาคารก่ออิฐถัดไปทางทิศเหนือ คืออาคารมัสยิดที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสร้างประมาณปี พ.ศ. 2490 สร้างหลายปีจึงเสร็จ เมื่ออาคารปูนเสร็จจึงรื้ออาคารไม้ไปสร้างเป็นอาคารเรียน ต่อมาต่อเติมอาคารมัสยิดด้านตะวันออกประมาณปี พ.ศ. 2517 เมื่อสัปปุรุษมากขึ้นจนสถานที่ไม่เพียงพอละหมาด จึงต่อเติมอาคารด้านทิศเหนือในปี พ.ศ. 2547
 สำหรับการเรียนการสอนด้านศาสนา อาจารย์อับดุลเราะมาน หมัดเซ็น ผู้เป็นอิหม่ามคนก่อน เป็นผู้มีความรู้ทางด้านศาสนา โดยปลูกปอเนาะอยู่ประจำเรียนทั้งกลางวันกลางคืน ผู้มาศึกษากับอาจารย์อับดุลเราะมาน หมัดเซ็น ปัจจุบันเป็นผู้นำทางด้านศาสนา และผู้บริหารมัสยิดหลายแห่ง บรรดาศิษย์จะเรียกว่า “ครูหมาน” 


รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์

บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 10
หมู่บ้าน/ชุมชน แสนแสบ ซอย ถนนประชาร่วมใจ
ถนน ถนนประชาร่วมใจ ตำบล ทรายกองดินใต้
อำเภอ คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์

โทรศัพท์ 029146871    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายมูฮาหมัด  หมัดเซ็น อิหม่าม
2
นายสมาน  ดีหมัด คอเต็บ
3
นายไพฑูรย์  หมัดเซ็น บิลาล
4
นายปรีดา  โต๊ะอาด กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายสมาน  อับดุลเลาะห์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายริด  หวังแจ่ม กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายอุดม  ดำรงรัตน์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายประเสริฐ  ยี่ละหมัด กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายอุดม  มิฮาโรน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายสนั่น  สุขรี กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายมาณพ  โต๊ะอาจ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายเกษม  โต๊ะใบต๊ะ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายสุไลมาน  ละอองเงิน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์

ทะเบียนเลขที่ 17 วันจดทะเบียน 25 มีนาคม 2490
อายุมัสยิด 76 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.38.51
สถิติการเข้าชม 612 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-