วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ


 
 

ชื่อ มัสยิดสุวรรณภูมิ    ชื่อรอง สุวรรณภูมิ

ละติจูด 13.724943   ลองจิจูด 100.510910

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดสุวรรณภูมิ

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดสุวรรณภูมิ

บ้านเลขที่ 447 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน สุวรรณภูมิ ซอย เจริญนคร 7
ถนน เจริญนคร ตำบล คลองต้นไทร
อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์ 028612797    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดสุวรรณภูมิ
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายมนตรี  สวัสดี อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดสุวรรณภูมิ

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดสุวรรณภูมิ

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดสุวรรณภูมิ

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 21 มีนาคม 2555, 22:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.130.181 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1189 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดสุวรรณภูมิ
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดสุวรรณภูมิ
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดสุวรรณภูมิ
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-