วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอัลคอยรียะห์ นวลน้อย


 
 
มัสยิดอัลคอยรียะห์


ชื่อ มัสยิดอัลคอยรียะห์    ชื่อรอง นวลน้อย

ละติจูด 13.740547   ลองจิจูด 100.593498

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอัลคอยรียะห์ นวลน้อย มัสยิดอัลคอยรียะห์ นวลน้อย มัสยิดอัลคอยรียะห์ นวลน้อย

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอัลคอยรียะห์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอัลคอยรียะห์

บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ซอยนวลน้อย
ถนน เอกมัย ตำบล คลองเตยเหนือ
อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลคอยรียะห์

โทรศัพท์ 027114147    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลคอยรียะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมหวัง  แฉล้มวารี อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอัลคอยรียะห์

ทะเบียนเลขที่ 110 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอัลคอยรียะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอัลคอยรียะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2555, 12:34 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.186.216 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 657 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอัลคอยรียะห์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอัลคอยรียะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอัลคอยรียะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-