วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง


 
 
มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์


ชื่อ มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์    ชื่อรอง ขุมทอง

ละติจูด 13.702515   ลองจิจูด 100.848457

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ขุมทอง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์

บ้านเลขที่ 188/1 หมู่ที่ 1
หมู่บ้าน/ชุมชน ขุมทอง ซอย ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง 1
ถนน ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง 1 ตำบล ขุมทอง
อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10520 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์

โทรศัพท์ 027041078    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอาหมัด  อาบีดิน อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์

ทะเบียนเลขที่ 146 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.248.26
สถิติการเข้าชม 616 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-