วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม ฟื้นฟูมรดกอิสลาม


 
 

ชื่อ มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม    ชื่อรอง ฟื้นฟูมรดกอิสลาม

ละติจูด 13.706393   ลองจิจูด 100.689438

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม ฟื้นฟูมรดกอิสลาม

ประวัติความเป็นมา มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม

บ้านเลขที่ 126/3 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย มัสยิดฟื้นฟูมรดกอิสลาม
ถนน เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ซอย 73 ตำบล ประเวศ
อำเภอ ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม

โทรศัพท์ 027216313    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายประเสริฐ  กาขาว อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 22 มีนาคม 2555, 11:03 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 110.169.242.249 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 984 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-