วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอัลวารุ้ลอับร๊อด ซอยเจริญพัฒนา


 
 

ชื่อ มัสยิดอัลวารุ้ลอับร๊อด    ชื่อรอง ซอยเจริญพัฒนา

ละติจูด 13.734883   ลองจิจูด 100.625610

รูปภาพมัสยิด

-ไม่มีรูปภาพ-

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอัลวารุ้ลอับร๊อด

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอัลวารุ้ลอับร๊อด

บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน ซอยเจริญพัฒนา ซอย เจริญพัฒนา
ถนน พัฒนาการ 38 ตำบล สวนหลวง
อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลวารุ้ลอับร๊อด

โทรศัพท์ 023186686    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลวารุ้ลอับร๊อด
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายบุญรอด  นาคนาวา อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอัลวารุ้ลอับร๊อด

ทะเบียนเลขที่ 106 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอัลวารุ้ลอับร๊อด

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอัลวารุ้ลอับร๊อด

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2555, 15:49 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.186.216 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 542 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอัลวารุ้ลอับร๊อด
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอัลวารุ้ลอับร๊อด
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอัลวารุ้ลอับร๊อด
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-