วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุลวุสฏอ โคกโดน


 
 
มัสยิดดารุลวุสฏอ


ชื่อ มัสยิดดารุลวุสฏอ    ชื่อรอง โคกโดน

ละติจูด 6.840445   ลองจิจูด 100.114136

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุลวุสฏอ โคกโดน มัสยิดดารุลวุสฏอ โคกโดน มัสยิดดารุลวุสฏอ โคกโดน มัสยิดดารุลวุสฏอ โคกโดน มัสยิดดารุลวุสฏอ โคกโดน มัสยิดดารุลวุสฏอ โคกโดน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุลวุสฏอ

  จดทะเบียนเลขที่ 152 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2538

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดดารุลวุสฏอ

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน 12 ซอย -
ถนน - ตำบล ทุ่งนุ้ย
อำเภอ อ.ควนกาหลง จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91130 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุลวุสฏอ

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุลวุสฏอ
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายยาหนี  แดสา อิหม่าม
2
นายศักดิ์กรี  แดสา คอเต็บ
3
นายอาหมาด  มรรคาเขต บิลาล
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุลวุสฏอ

ทะเบียนเลขที่ 152 วันจดทะเบียน 31 ตุลาคม 2538
อายุมัสยิด 27 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 7 เมตร
จำนวนความจุ 150 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 3 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุลวุสฏอ

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุลวุสฏอ

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 6 เมษายน 2554, 22:47 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 879 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุลวุสฏอ
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุลวุสฏอ
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุลวุสฏอ
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-