วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดมูฮายีรีน สามเหลี่ยมดินแดง


 
 
มัสยิดมูฮายีรีน


ชื่อ มัสยิดมูฮายีรีน    ชื่อรอง สามเหลี่ยมดินแดง

ละติจูด 13.764238   ลองจิจูด 100.548988

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดมูฮายีรีน สามเหลี่ยมดินแดง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดมูฮายีรีน

        เริ่มแรกมัสยิดมู่ฮายีรีน (ดินแดง) มีอาคารที่พักผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นอาคารไม้ซึ่งในปัจจุบันก็ยังใช้บริการอยู่ ภายใต้อาคารหลังนี้ ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่อาบน้ำละหมาด เมื่อพี่น้องชาวมุสลิมทราบข่าวว่ามัสยิดมู่ฮายีรีนดินแดง (ดินแดง) มีสถานที่พักให้กับคนเดินทางหยุดพักก่อนจะเดินทางไปสนามบินดอนเมือง เป็นสถานที่ที่มีการสัญจรไปมาสะดวกอยู่ในเส้นทางเดียวกับสนามบินดอนเมืองมีอาหารการกินพร้อมเพียง ทำให้พี่น้องชาวมุสลิมหลั่งไหลเข้ามาพักเป็นจำนวนมาก ดังนั้นฮัจยีอับดุลเลาะห์ พุ่มอ่อน ซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งอิหม่ามมัสยิด มู่ฮายีรีน จึงคิดสร้างอาคารที่พักหลังใหม่ขึ้นเพื่อได้บริการแก่ผู้มาพักได้อย่างพอเพียง ต่อมาท่านอิหม่ามฮัจยี อับดุลเลาะห์ พุ่มอ่อนท่านได้ลาออกจากตำแหน่งอิหม่ามด้วยความชรา คณะกรรมการมัสยิดมู่ฮายีรีน จึงได้เลือกตั้งอิม่ามคนใหม่ ผลปรากฎว่าฮัจยีสมาน พุ่มอ่อน ซึ่งได้รับตำแหน่งอิหม่ามแทนท่านบิดาด้วยความเป็นเอกฉันท์และท่นอิหม่ามฮัจยีสมานก็ได้สานต่อโครงการจัดสร้างอาคารที่พักด้วยความมุมานะ จากคววามรู้และประสบการณ์ในการบริหารอิหม่ามฮัจยีสมาน ได้เริ่มก่อสร้างโครงการดังกล่าวด้วยเงินงบประมาณเพียง 98,000 บาท แต่การก่อสร้างก็ได้ก้าวหน้าไปอย่างฉับไว และเมื่อผลงานได้ประจักษ์แก่สาธารณชน ทำให้พี่น้องมุสลิมหลั่งไหลเข้ามาบริจาคเป็นจำนวนมาก

      เมื่อปี พ.ศ. 2500 จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม (นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น) อนุญาตให้ที่ดินก่อสร้างมัสยิดบริเวณมัสยิดในปัจจุบันนี้ พร้อมทั้งบริจาคเงินจำนวน 15,000 บาท สมทบกับประชาชน สร้างมัสยิดขึ้นมา และท่านอัลมัรฮูม ฮัจยีตวนฟา มุขตารี ได้ให้ไม้มาทำมัสยิดจนได้อาคารไม้หลังเล็กๆ ความกว้าง 12 เมตร ความยาว 16 เมตร ท่านอัลมัรฮูม ฮัจยีรังสฤกษฎ์ เชาวนะศิริ ได้ตั้งชื่อไว้ว่า “มัสยิดมูฮายีรีน” และได้จดทะเบียนมัสยิดทะเบียนเลขที่ 64 เป็นนิติบุคคลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอีหม่ามคนปัจจุบันคือ ท่านฮัจยีสมาน พุ่มอ่อน ตั้งอยู่ที่ 187 ริมทางขึ้นทางด่วนดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง โทร. 0-2375-4315, 0-2248-6648

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดมูฮายีรีน

บ้านเลขที่ 137 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ถนนวิภาวดีรังสิต
ถนน ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบล ดินแดง
อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมูฮายีรีน

โทรศัพท์ 022450196    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดมูฮายีรีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมาน  พุ่มอ่อน อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดมูฮายีรีน

ทะเบียนเลขที่ 94 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดมูฮายีรีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดมูฮายีรีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ sosanpt เพิ่มข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2555, 14:39 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 110.164.49.254 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.122.66.139
สถิติการเข้าชม 890 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดมูฮายีรีน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดมูฮายีรีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดมูฮายีรีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-