วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน ลำหิน


 
 

ชื่อ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน    ชื่อรอง ลำหิน

ละติจูด 13.884058   ลองจิจูด 100.808968

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน ลำหิน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ถนนคู้-คลองสิบ
ถนน ถนนคู้-คลองสิบ ตำบล คู้ฝั่งเหนือ
อำเภอ หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน

โทรศัพท์ 029061190    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายประสพ  ภู่สาลี อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน

ทะเบียนเลขที่ 88 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.220.72
สถิติการเข้าชม 530 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-