วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดซีรอยุดดีน บ้านเกาะบัวขาว


 
 

ชื่อ มัสยิดซีรอยุดดีน    ชื่อรอง บ้านเกาะบัวขาว

ละติจูด 13.788868   ลองจิจูด 100.722649

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดซีรอยุดดีน บ้านเกาะบัวขาว

ประวัติความเป็นมา มัสยิดซีรอยุดดีน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดซีรอยุดดีน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านเกาะบัวขาว ซอย บัวขาว
ถนน รามคำแหง 174 ตำบล มีนบุรี
อำเภอ มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดซีรอยุดดีน

โทรศัพท์ 0894099646    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดซีรอยุดดีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายทวี  จ้อยรุ่ง อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดซีรอยุดดีน

ทะเบียนเลขที่ 64 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดซีรอยุดดีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดซีรอยุดดีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2555, 23:57 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.193.47 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 782 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดซีรอยุดดีน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดซีรอยุดดีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดซีรอยุดดีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-