วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม วังใหญ่


 
 
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม


ชื่อ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม    ชื่อรอง วังใหญ่

ละติจูด 13.749018   ลองจิจูด 100.674545

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม วังใหญ่

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน วังใหญ่ ซอย กรุงเทพกรีฑา 17
ถนน กรุงเทพกรีฑา 17 ตำบล สะพานสูง
อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

โทรศัพท์ 027360900    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายหวังซัน  เสน่หา อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 50 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2555, 16:23 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.186.216 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 742 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-