วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม จรเข้ขบ


 
 

ชื่อ มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม    ชื่อรอง จรเข้ขบ

ละติจูด 13.705465   ลองจิจูด 100.694038

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม จรเข้ขบ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม

บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน จรเข้ขบ ซอย มัสยิดยามีลุ้นอิสลาม
ถนน เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ซอย 66 ตำบล ประเวศ
อำเภอ ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม

โทรศัพท์ 027268108    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมนึก  อำนวยพร อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 38 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2555, 13:24 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.186.216 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 616 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-