วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดยะลา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดยะลา
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
สะเตง เมืองยะลา ยะลา
2
บุดี เมืองยะลา ยะลา
3
ยุโป เมืองยะลา ยะลา
4
ลิดล เมืองยะลา ยะลา
5
ยะลา เมืองยะลา ยะลา
6
ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา
7
ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
8
หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา
9
ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา
10
เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา
11
พร่อน เมืองยะลา ยะลา
12
บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
13
สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
14
ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
15
เบตง เบตง ยะลา
16
ยะรม เบตง ยะลา
17
ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
18
อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
19
ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา
20
บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
21
บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
22
ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
23
ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา
24
ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา
25
เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
26
ธารโต ธารโต ยะลา
27
บ้านแหร ธารโต ยะลา
28
แม่หวาด ธารโต ยะลา
29
คีรีเขต ธารโต ยะลา
30
ยะหา ยะหา ยะลา
31
ละแอ ยะหา ยะลา
32
ปะแต ยะหา ยะลา
33
บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
34
ตาชี ยะหา ยะลา
35
บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
36
กาตอง ยะหา ยะลา
37
กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
38
กาลูปัง รามัน ยะลา
39
กาลอ รามัน ยะลา
40
กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
41
โกตาบารู รามัน ยะลา
42
เกะรอ รามัน ยะลา
43
จะกว๊ะ รามัน ยะลา
44
ท่าธง รามัน ยะลา
45
เนินงาม รามัน ยะลา
46
บาลอ รามัน ยะลา
47
บาโงย รามัน ยะลา
48
บือมัง รามัน ยะลา
49
ยะต๊ะ รามัน ยะลา
50
วังพญา รามัน ยะลา
51
อาซ่อง รามัน ยะลา
52
ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา
53
กาบัง กาบัง ยะลา
54
บาละ กาบัง ยะลา
55
กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
56
สะเอะ กรงปินัง ยะลา
57
ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา
58
ปุโรง กรงปินัง ยะลา