วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดปัตตานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
2
อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
3
จะบังติกอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
4
บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
5
ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
6
คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
7
กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
8
บาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี
9
ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
10
รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
11
ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
12
บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
13
ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
14
โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
15
มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
16
บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
17
ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
18
ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
19
นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
20
ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
21
ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
22
ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
23
นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
24
ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
25
ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี
26
เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
27
คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
28
ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
29
ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
30
ตุยง หนองจิก ปัตตานี
31
ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
32
บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
33
บางเขา หนองจิก ปัตตานี
34
บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
35
ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
36
ยาบี หนองจิก ปัตตานี
37
ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
38
ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
39
ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี
40
บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
41
ดอน ปะนาเระ ปัตตานี
42
ควน ปะนาเระ ปัตตานี
43
ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
44
คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี
45
พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
46
บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
47
บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
48
มายอ มายอ ปัตตานี
49
ถนน มายอ ปัตตานี
50
ตรัง มายอ ปัตตานี
51
กระหวะ มายอ ปัตตานี
52
ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
53
ลางา มายอ ปัตตานี
54
กระเสาะ มายอ ปัตตานี
55
เกาะจัน มายอ ปัตตานี
56
ปะโด มายอ ปัตตานี
57
สาคอบน มายอ ปัตตานี
58
สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
59
สะกำ มายอ ปัตตานี
60
ปานัน มายอ ปัตตานี
61
ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี
62
พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
63
น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี
64
ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
65
ตะลุปัน สายบุรี ปัตตานี
66
ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
67
ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
68
บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
69
บือเระ สายบุรี ปัตตานี
70
เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
71
กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
72
ละหาร สายบุรี ปัตตานี
73
มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
74
แป้น สายบุรี ปัตตานี
75
ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี
76
ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
77
ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี
78
ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
79
คอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี
80
ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
81
ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
82
ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
83
ตันหยงจึงงา ยะหริ่ง ปัตตานี
84
ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี
85
ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
86
ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
87
ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี
88
บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี
89
หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
90
ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
91
ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี
92
บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
93
สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี
94
มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
95
ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
96
จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
97
แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
98
ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
99
สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
100
ประจัน ยะรัง ปัตตานี
101
สะนอ ยะรัง ปัตตานี
102
ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี
103
ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี
104
วัด ยะรัง ปัตตานี
105
กระโด ยะรัง ปัตตานี
106
คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี
107
เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี
108
กอลำ ยะรัง ปัตตานี
109
เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
110
กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
111
ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
112
ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
113
แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
114
ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
115
ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี