วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดนครราชสีมา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
2
หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
3
โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
4
มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
5
หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
6
ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
7
หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
8
พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
9
หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
10
หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
11
บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
12
พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
13
บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
14
จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
15
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
16
ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
17
หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
18
สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
19
สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
20
ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
21
พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
22
หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
23
หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
24
แชะ ครบุรี นครราชสีมา
25
เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
26
ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
27
โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
28
จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
29
มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
30
อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา
31
บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
32
ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
33
ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา
34
ตะแบกบาน ครบุรี นครราชสีมา
35
สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา
36
เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
37
สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
38
โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
39
กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
40
สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
41
บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา
42
เมืองคง คง นครราชสีมา
43
คูขาด คง นครราชสีมา
44
เทพาลัย คง นครราชสีมา
45
ตาจั่น คง นครราชสีมา
46
บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
47
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
48
หนองบัว คง นครราชสีมา
49
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
50
ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
51
ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
52
บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
53
วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
54
โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
55
ช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
56
จักราช จักราช นครราชสีมา
57
ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
58
สีสุก จักราช นครราชสีมา
59
หนองขาม จักราช นครราชสีมา
60
หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
61
ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
62
คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
63
หินโคน จักราช นครราชสีมา
64
กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
65
พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
66
ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา
67
ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
68
ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
69
ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
70
ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
71
โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
72
ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
73
ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
74
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
75
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
76
ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา
77
ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
78
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
79
บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
80
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
81
พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
82
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
83
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
84
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
85
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
86
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
87
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
88
โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด นครราชสีมา
89
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
90
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
91
ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
92
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
93
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
94
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
95
บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
96
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
97
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
98
ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
99
มะค่า โนนไทย นครราชสีมา
100
โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
101
ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
102
โตนด โนนสูง นครราชสีมา
103
บิง โนนสูง นครราชสีมา
104
ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
105
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
106
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
107
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
108
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
109
จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
110
ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
111
ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
112
ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
113
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
114
ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา
115
ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา
116
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
117
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
118
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
119
ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
120
พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
121
หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
122
เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
123
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
124
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
125
เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
126
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
127
หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
128
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
129
กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
130
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
131
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
132
หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
133
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
134
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
135
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
136
ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
137
หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
138
หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
139
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
140
ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
141
นางรำ ประทาย นครราชสีมา
142
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
143
ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
144
โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
145
เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
146
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
147
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
148
โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
149
สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
150
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
151
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
152
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
153
ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
154
งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
155
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
156
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
157
ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
158
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
159
สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
160
เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
161
บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
162
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
163
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
164
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
165
กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
166
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
167
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
168
ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
169
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
170
กระชอน พิมาย นครราชสีมา
171
ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
172
ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
173
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
174
ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา
175
ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา
176
เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
177
หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
178
หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
179
งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
180
กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา
181
หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
182
ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา
183
ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา
184
ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
185
ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
186
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
187
สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา
188
ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
189
โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
190
หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
191
โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
192
โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
193
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
194
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
195
โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
196
บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
197
โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
198
โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
199
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
200
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
201
นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
202
หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
203
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
204
โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
205
พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
206
หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
207
บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
208
สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
209
บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
210
กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา
211
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
212
หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
213
กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
214
หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
215
วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
216
มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
217
คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
218
ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
219
หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
220
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
221
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
222
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
223
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
224
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
225
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
226
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
227
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
228
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
229
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
230
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
231
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
232
หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา
233
สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา
234
ไทยเจริญ หนองบุญมาก นครราชสีมา
235
หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา
236
แหลมทอง หนองบุญมาก นครราชสีมา
237
หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา
238
ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา
239
หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก นครราชสีมา
240
บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา
241
แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
242
โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
243
บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
244
สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
245
บึงสำโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
246
โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
247
สำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
248
วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
249
ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา
250
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
251
วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
252
ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
253
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
254
ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
255
สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา
256
หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
257
บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา
258
วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา
259
เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
260
กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
261
ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา
262
โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
263
สระพระ พระทองคำ นครราชสีมา
264
มาบกราด พระทองคำ นครราชสีมา
265
พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา
266
ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา
267
หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา
268
ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
269
บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
270
ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
271
ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
272
เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา
273
โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
274
บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
275
หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา
276
สีดา สีดา นครราชสีมา
277
โพนทอง สีดา นครราชสีมา
278
โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา
279
สามเมือง สีดา นครราชสีมา
280
หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา
281
ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
282
ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
283
พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
284
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
285
หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

Tag: เวลาละหมาด จ.นครราชสีมา วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด ซุฮรี จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด อัสรี จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด มักริบ จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด อีชา จ.นครราชสีมา เวลาละศีลอด จ.นครราชสีมา เวลาเปิดปอซอ จ.นครราชสีมา เวลาแก้บวช จ.นครราชสีมา ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) จ.นครราชสีมา มัสยิด จ.นครราชสีมา