วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 50 บือติงหะยีแม สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
2 51 จือแรบาตู สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
3 52 บือติงกำปงกู สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
4 53 บือติงตันหยง สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
5 54 ยูโยด่านภาษี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
6 55 สะบารัง สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
7 56 ปะการอ สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
8 57 โรงอ่าง สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
9 58 จือแรนิบง สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
10 59 หลังแขวง สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
11 50 คลองช้าง อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
12 51 อาเนาะรู อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
13 52 อาเนาะซูงา อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
14 53 หัวตลาด อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
15 54 ตลาดเทศวิวัฒน์1 อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
16 50 จะบังติกอ(วอกะห์เจ๊ะหะ) จะบังติกอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
17 51 ตะลุโบะ จะบังติกอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
18 52 จะบังติกอ(วังเก่า) จะบังติกอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
19 53 จะบังติกอ(ริมคลอง) จะบังติกอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
20 1 สุไหงปาแน บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
21 2 บานา บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
22 3 บานา บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
23 4 กำปงตารง บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
24 5 กูวิง บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
25 6 จือโระ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
26 7 ปากาปันยัง บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
27 8 ยูโย บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
28 9 แหลมนก บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
29 10 กูแบอีแตะ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
30 11 ปากาดารอ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
31 1 ตันหยงลุโละ ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
32 2 ตันหยงลุโละ ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
33 3 กรือเซะ ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
34 1 จือแรตันหยง คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
35 3 สระมาลา คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
36 4 ตาเนาะบาตู คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
37 1 ท่าราบ กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
38 2 กะมิยอ กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
39 2 คลองมานิง คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
40 3 ตาเนาะ กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
41 4 กาแลบือซา กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
42 5 ท่าราบ กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
43 6 สะมาโระ กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
44 7 แนกาแจ กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
45 1 ปาเระ บาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี
46 3 ดี บาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี
47 1 ตะลุโบะ ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
48 2 จางา ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
49 2 ปาเระ บาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี
50 3 กือยา ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
51 4 จือแรนิบง ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
52 5 กาฮง ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
53 6 กอแลบิเละ ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
54 7 ปะกาฮะรัง ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
55 8 เจ๊ะดี ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
56 2 บางปลาหมอ รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
57 3 ดอนรัก รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
58 4 งาแม่ รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
59 1 รูสะมิแล รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
60 5 โคกสำโรง รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
61 6 สวนสมเด็จ รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
62 1 แบรอ ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
63 2 แบรอจะรัง ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
64 3 แบรอกูวง ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
65 4 แบรอบูแยสะมิแล ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
66 5 กำปงปากา ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
67 7 ตะลุโบะ ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
68 8 ดือราแฮ ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
69 6 ปาแดบองอ ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
70 9 บุโบะ ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
71 1 แบรอสะนิง บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
72 2 บาราเฮาะ บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
73 3 ลาดอ บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
74 4 กาฮง บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
75 5 สะนิง บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
76 6 มาแบ บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
77 7 ตูตง บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
78 1 รามง ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
79 2 รามง ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
80 8 บลีดอ บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
81 3 บาราเฮาะ ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
82 4 บาราเฮาะ ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
83 5 บาราเฮาะ ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
84 6 สุงากาลี ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
85 7 ปุยุค ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี

Tag: เวลาละหมาด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อัสรี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เวลาละหมาด มักริบ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อีชา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เวลาละศีลอด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เวลาเปิดปอซอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เวลาแก้บวช อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี มัสยิด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี