วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนจันทราวาส ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
2 - ชุมชนท่าหิน ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
3 - ชุมชนต้นมะม่วง ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
4 - ชุมชนไร่ขิง ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
5 - ชุมชนหน้าพระลาน ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
6 - ชุมชนวัดลาด ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
7 - ชุมชนวิหารใหญ่-ไตรโลก ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
8 - ชุมชนวัดเกาะ ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
9 - ชุมชนนามอญ ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
10 - ชุมชนสุรินทรฦๅชัย ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
11 - ชุมชนไร่รอ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
12 2 หนองเป็ดน้ำ บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
13 - ชุมชนทรัพย์สิน คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
14 - ชุมชนพระนครคีรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
15 - ชุมชนพระปรางค์ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
16 - ชุมชนชีสระอินทร์ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
17 - ชุมชนรามราชนิเวศน์ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
18 - ชุมชนรถไฟ-ไชยสุรินทร์ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
19 3 วัดโลกา บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
20 4 วัดท่าขวิด บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
21 5 ศาลเจ้า บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
22 1 วัดใหม่ บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
23 6 ไล่เบี้ย บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
24 7 ท่าใหญ่ บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
25 8 หน้าท่าใหญ่ บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
26 9 หน้าวัดปากน้ำ บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
27 1 นาขลู่ นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
28 1 ธงชัย ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
29 2 ดอนคาน ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
30 3 นาพระ ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
31 5 นาป่า ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
32 2 นาโตนด นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
33 3 นาโตนด นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
34 4 นาเทียบ นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
35 5 เกาตะโก นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
36 6 นาพันสาม นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
37 7 เกาะยางหอม นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
38 6 ขลู่ใต้ ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
39 7 ขลู่เหนือ ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
40 8 ตีนบันได ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
41 8 นาพรม นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
42 9 ดอนแตง นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
43 4 ทุ่งเฟื้อ ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
44 9 โพธิ์งาม ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
45 1 ใต้วัดน้อย บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
46 2 ขุนตรา บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
47 3 ขุนตรา บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
48 4 น้ำหัก บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
49 5 โพธิ์ บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
50 6 บางปลาหมอ บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
51 7 บางปลาหมอ บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
52 8 วัดกุฏิ บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
53 9 กุ่ม บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
54 10 กุ่ม บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
55 11 ใหม่ บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
56 12 ใต้เหมืองใหญ่ บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
57 13 วัดปากคลอง บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
58 2 นามอญ หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
59 3 หนองโสน หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
60 4 หัวข่อย หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
61 1 ฉาง หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
62 5 คตอ้อย หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
63 6 สะพานยายนม หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
64 7 ศาลาลอย หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
65 1 ไร่ดอน ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
66 2 สะพานยี่หน ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
67 3 สะพานยี่หน ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
68 4 ไร่ส้ม ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
69 5 ไร่ส้ม ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
70 6 ท่าข้าม ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
71 7 หัวนอน ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
72 8 ทางหลวง ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
73 9 ดอนจุฬา ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
74 1 เวียงคอยล่าง เวียงคอย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
75 2 เวียงคอยบน เวียงคอย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76 3 ดอนโตนดพัฒนา เวียงคอย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
77 1 บางจาก บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
78 2 ปากคลอง บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
79 3 ใหม่ บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
80 4 สามเรือน บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
81 5 เหมืองไกรทอง บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
82 6 หัวเวียง บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
83 7 ทุ่งเฟื้อ บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
84 8 ลำพัง บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
85 1 ไร่ บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
86 2 ไร่พะเนียด บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
87 3 เหมืองทะโมน บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
88 4 หลุมดิน บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
89 5 โคกมะกรูด บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
90 6 ร่วมพัฒนา บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
91 1 วัดท่าศิริ ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
92 2 ไร่ตีนน้ำ ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
93 3 ไร่กล้วย ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
94 4 สะพานช้าง ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
95 5 ไร่ทอง ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
96 6 โพธิ์ด้วน ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
97 1 โคกหม้อ ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
98 2 นาข้าวตอก ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
99 1 คลองยาว นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
100 2 ไร่ตีนหงษ์ นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
101 3 สนาม นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
102 4 เหนือ นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
103 3 ไร่อ้อย ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
104 4 ช่องสะแก ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
105 5 สวนกล้วย ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
106 6 โตนดหลาย ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
107 7 โตนดหลาย ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
108 8 เจ็กสี่ ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
109 5 นาวุ้ง นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
110 6 นาวุ้ง นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
111 7 ต้นถนน นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
112 9 พี่เลี้ยง ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
113 10 สำมะลา ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
114 8 บ่อทราย นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
115 9 สนามล่าง นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
116 1 ในบ้าน สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
117 2 นาไทร สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
118 3 สำมะโรง สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
119 4 ในไร่ สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
120 5 บ่อระวาด สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
121 6 ลาดโพธิ์ สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
122 7 สนาม สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
123 1 ต้นโพธิ์ โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
124 2 หัวบ้าน โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
125 3 นาเทียน โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
126 4 นอกบ้าน โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
127 5 วัด โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
128 6 พราหมณ์ โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
129 7 นาท่า โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
130 8 ใต้บน โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
131 9 ใต้ล่าง โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
132 10 นาเกลื่อน โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
133 11 หนองทะเล โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
134 1 หาดเจ้า หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
135 2 นอก หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
136 3 โคกพลับ หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
137 4 บางทะลุ หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
138 5 สมอลก หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
139 6 บางกุฬา หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
140 1 หนองช้างปลัก หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
141 2 ดอนไผ่ หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
142 7 หนองตะพุก หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
143 3 ดอนพุทรา หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
144 4 ปากง่าม หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
145 5 ดอนขุนแขวง หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
146 6 หนองตาหลับ หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
147 7 ดอนเจ้าฟ้า หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
148 8 หัวดอน หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
149 9 หัวดอน หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
150 11 บ่อหลวง หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
151 12 หัวสะพาน หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
152 10 หัวสะพาน หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
153 13 ดอนหว้า หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
154 14 ตรอกหัวสะพาน หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
155 1 นาโพธิ์ ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
156 2 หนองกะปิ ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
157 3 ต้นมะพร้าว ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
158 4 นาหลวง ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
159 1 สะพานโพธิ์ลอย วังตะโก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
160 2 สมอหลัด วังตะโก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
161 3 เพีย วังตะโก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
162 1 ปลายนา โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
163 2 ถม โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
164 3 ใหม่ โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
165 4 เพรียง โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
166 5 เพรียง โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
167 6 บ่อหวาย โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
168 7 ตะโกงาม โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
169 1 ดอนยาง ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
170 2 ถิ่นปุรา ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
171 4 หนองนางจีน ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
172 3 หนองมะขาม ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
173 5 หนองแจง ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
174 6 ดอนยาง ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
175 7 หัวรั้ง ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
176 8 หนองกระเจา ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
177 9 หนองพุทรา ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
178 10 บ่อกระดาน ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
179 1 ทับน้อย หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
180 2 ดอนคู่ หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
181 3 ดอนคู่ หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
182 11 หนองไม้เหลือง ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
183 12 หนองบ่อ ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
184 13 หนองบ่อ ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
185 4 ดอนยางโทน หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
186 5 หนองช้างตาย หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
187 6 หนองขนาน หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
188 7 บ่อโพลง หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
189 9 นาคลอง หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
190 11 ดอนนาลุ่ม หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
191 8 หนองหว้า หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
192 10 ดอนนาลุ่ม หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
193 12 โตนดน้อย หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
194 13 บ่อโพงเหนือ หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
195 1 สมอดาน หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
196 2 หนองสำโรง หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
197 4 ใหม่ หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
198 5 เหนือ หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
199 6 ดอนยี่กรอก หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
200 7 ดอนขวาง หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
201 3 ดอนทราย หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

Tag: เวลาละหมาด ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด อัสรี ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด มักริบ ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด อีชา ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เวลาละศีลอด ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เวลาเปิดปอซอ ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เวลาแก้บวช ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี มัสยิด ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี