วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์ ลาดบัวขาว


 
 

ชื่อ มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์    ชื่อรอง ลาดบัวขาว

ละติจูด 13.769591   ลองจิจูด 100.714256

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์ ลาดบัวขาว

ประวัติความเป็นมา มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 9
หมู่บ้าน/ชุมชน ลาดบัวขาว ซอย -
ถนน ถนนราษฎร์พัฒนา ตำบล สะพานสูง
อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์

โทรศัพท์ 025181131    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสนิท  อับดุลลา อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์

ทะเบียนเลขที่ 63 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2555, 17:30 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.186.216 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 561 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-