วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอินโดนีเซีย ซอยโปโล


 
 

ชื่อ มัสยิดอินโดนีเซีย    ชื่อรอง ซอยโปโล

ละติจูด 13.732627   ลองจิจูด 100.548203

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอินโดนีเซีย ซอยโปโล

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอินโดนีเซีย

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอินโดนีเซีย

บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ซอยโปโล
ถนน วิทยุ ตำบล ลุมพินี
อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10330 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอินโดนีเซีย

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอินโดนีเซีย
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมพร  นัยเนตร อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอินโดนีเซีย

ทะเบียนเลขที่ 85 วันจดทะเบียน 29 ตุลาคม 2496
อายุมัสยิด 69 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอินโดนีเซีย

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอินโดนีเซีย

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 2960 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอินโดนีเซีย
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอินโดนีเซีย
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอินโดนีเซีย
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-