วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดปทุมธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
2
บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
3
บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
4
บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
5
บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
6
บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
7
บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
8
บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
9
บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
10
บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
11
บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12
บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
13
สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
14
หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
15
คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
16
คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
17
คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
18
คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
19
คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
20
คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
21
คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
22
ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
23
บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
24
รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
25
ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
26
บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
27
บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
28
บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
29
บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
30
บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
31
บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
32
หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
33
ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
34
นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
35
ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
36
ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
37
คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
38
คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
39
คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
40
บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
41
หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
42
คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
43
ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
44
บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
45
ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
46
บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
47
ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
48
บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
49
พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
50
บางเตย สามโคก ปทุมธานี
51
คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
52
สามโคก สามโคก ปทุมธานี
53
กระแชง สามโคก ปทุมธานี
54
บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี
55
เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
56
บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
57
บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
58
เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
59
บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
60
ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี

Tag: เวลาละหมาด จ.ปทุมธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ จ.ปทุมธานี เวลาละหมาด ซุฮรี จ.ปทุมธานี เวลาละหมาด อัสรี จ.ปทุมธานี เวลาละหมาด มักริบ จ.ปทุมธานี เวลาละหมาด อีชา จ.ปทุมธานี เวลาละศีลอด จ.ปทุมธานี เวลาเปิดปอซอ จ.ปทุมธานี เวลาแก้บวช จ.ปทุมธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) จ.ปทุมธานี มัสยิด จ.ปทุมธานี