วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดพิจิตร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร
2
ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร
3
ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
4
ท่าฬอ เมืองพิจิตร พิจิตร
5
ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
6
คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร
7
โรงช้าง เมืองพิจิตร พิจิตร
8
เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร
9
ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
10
บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร
11
ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
12
ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
13
หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
14
ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
15
สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร
16
ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร
17
วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
18
หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
19
หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
20
หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร
21
โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
22
ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
23
วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
24
ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
25
ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
26
เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
27
ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
28
ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
29
งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร
30
ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
31
ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร
32
หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร
33
ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร
34
ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร
35
คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร
36
วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
37
วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร
38
วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร
39
ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร
40
ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร
41
บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
42
หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
43
เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
44
วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร
45
ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร
46
วังกรด บางมูลนาก พิจิตร
47
ห้วยเขน บางมูลนาก พิจิตร
48
วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
49
ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
50
โพทะเล โพทะเล พิจิตร
51
ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร
52
ทะนง โพทะเล พิจิตร
53
ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
54
ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร
55
ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร
56
ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
57
บางคลาน โพทะเล พิจิตร
58
ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร
59
บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
60
วัดขวาง โพทะเล พิจิตร
61
สามง่าม สามง่าม พิจิตร
62
กำแพงดิน สามง่าม พิจิตร
63
รังนก สามง่าม พิจิตร
64
เนินปอ สามง่าม พิจิตร
65
หนองโสน สามง่าม พิจิตร
66
ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
67
เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
68
เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
69
ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
70
สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
71
ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร
72
คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
73
หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร
74
วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
75
ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร
76
โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
77
แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
78
บางลาย บึงนาราง พิจิตร
79
บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
80
วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
81
วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
82
ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร
83
ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
84
สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
85
บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
86
บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
87
วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร
88
หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร