วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดนครสวรรค์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
2
กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
3
เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
4
แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
5
ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
6
นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
7
นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
8
บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
9
บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
10
บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
11
บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
12
พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
13
วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
14
หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
15
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
16
หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
17
บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
18
โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
19
ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
20
บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
21
บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
22
นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
23
ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
24
เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
25
เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
26
หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์
27
ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
28
ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
29
พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
30
เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
31
ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
32
บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
33
หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
34
พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
35
โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
36
ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
37
ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
38
ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
39
หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
40
หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
41
ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
42
ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
43
ห้วยถั่วใต้ หนองบัว นครสวรรค์
44
ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์
45
ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์
46
ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
47
วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
48
ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
49
บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
50
หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
51
อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
52
บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
53
บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
54
ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
55
ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
56
ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
57
หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
58
หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
59
บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60
เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
61
มหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
62
เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
63
หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
64
เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
65
หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
66
ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
67
ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
68
จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
69
ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
70
หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์
71
หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
72
หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์
73
สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
74
ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
75
พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
76
ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
77
พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
78
หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
79
สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
80
วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
81
ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
82
ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์
83
วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
84
พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
85
หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
86
โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์
87
สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
88
วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์
89
ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
90
โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
91
วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์
92
นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
93
ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์
94
พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์
95
เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
96
นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์
97
ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์
98
ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์
99
ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์
100
เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์
101
ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์
102
น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
103
เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์
104
สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์
105
ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
106
ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์
107
วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
108
วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์
109
สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์
110
มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
111
หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์
112
หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
113
บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
114
เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
115
ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์
116
สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
117
ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
118
ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
119
สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
120
หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์
121
พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
122
อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
123
เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์
124
แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์
125
แม่เลย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
126
วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
127
เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
128
แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
129
ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์
130
ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์

Tag: เวลาละหมาด จ.นครสวรรค์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด ซุฮรี จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด อัสรี จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด มักริบ จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด อีชา จ.นครสวรรค์ เวลาละศีลอด จ.นครสวรรค์ เวลาเปิดปอซอ จ.นครสวรรค์ เวลาแก้บวช จ.นครสวรรค์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) จ.นครสวรรค์ มัสยิด จ.นครสวรรค์