วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2
กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
6
ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
7
ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
8
ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
9
สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
10
สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
11
คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
12
วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13
หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14
ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
15
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
16
บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
17
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
18
คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
19
เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
20
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
21
บ้านรุม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
22
ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
23
จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
24
ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
25
บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
26
ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
27
วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
28
โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
29
ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
30
หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
31
ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
32
นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
33
ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
34
บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
35
บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
36
ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
37
บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
38
บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
39
แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
40
หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
41
คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
42
สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
43
พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
44
บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
45
บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
46
สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
47
บ้านแป้ง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
48
หน้าไม้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
49
บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
50
แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
51
แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
52
ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
53
กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
54
บ้างกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
55
ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
56
ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
57
ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
58
กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
59
ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
60
บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา
61
บ้านเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
62
ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
63
ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
64
เชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
65
โคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
66
บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
67
วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
68
ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
69
สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
70
มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
71
กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
72
บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
73
พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
74
น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
75
ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
76
วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
77
บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
78
บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา
79
บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา
80
บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
81
บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
82
บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
83
เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
84
บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
85
บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
86
บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
87
คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
88
บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
89
วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
90
บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
91
สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
92
เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
93
บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
94
บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
95
คุ้งลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
96
ตลิ่งชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
97
บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
98
ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
99
บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
100
ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
101
บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
102
เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
103
ทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
104
บางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
105
หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
106
บางนางร้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
107
ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
108
ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
109
บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
110
ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
111
บ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
112
โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
113
พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
114
ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
115
บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
116
ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
117
อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
118
บ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
119
ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
120
ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
121
ท่าดินแดง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
122
ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
123
นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
124
กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
125
ลำตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
126
โคกช้าง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
127
จักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
128
หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
129
ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
130
หน้าโคก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
131
บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
132
ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
133
โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
134
ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
135
หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
136
ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
137
ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
138
กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
139
พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
140
ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
141
หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
142
สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
143
พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
144
สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
145
คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
146
คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
147
ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
148
บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
149
วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
150
ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
151
สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
152
พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
153
หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
154
ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
155
วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
156
ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
157
เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
158
บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
159
เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา
160
สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
161
บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
162
หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
163
มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา
164
บ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา
165
รางจรเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา
166
บ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
167
บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา
168
ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
169
สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
170
ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
171
ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
172
บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา
173
เจ้าเสด็จ เสนา พระนครศรีอยุธยา
174
บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
175
แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
176
เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
177
ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
178
เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
179
วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
180
คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
181
บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
182
สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
183
บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
184
หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
185
อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
186
เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
187
หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
188
โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
189
ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
190
ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา
191
หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
192
กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
193
มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
194
น้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา
195
บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
196
โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
197
เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
198
พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
199
บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
200
บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
201
ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
202
บ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
203
บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
204
บ้านใหม่ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
205
สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
206
คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
207
สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา

Tag: เวลาละหมาด จ.พระนครศรีอยุธยา วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด ซุฮรี จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด อัสรี จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด มักริบ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด อีชา จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละศีลอด จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาเปิดปอซอ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาแก้บวช จ.พระนครศรีอยุธยา ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) จ.พระนครศรีอยุธยา มัสยิด จ.พระนครศรีอยุธยา