วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด บ้านdirection.php ตำบล��������������������� อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 พบพระเหนือ พบพระ พบพระ ตาก
2 2 พบพระกลาง พบพระ พบพระ ตาก
3 3 พบพระใต้ พบพระ พบพระ ตาก
4 4 ห้วยน้ำนัก พบพระ พบพระ ตาก
5 5 หมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก
6 7 พบพระทรายงาม พบพระ พบพระ ตาก
7 8 เกษตรพัฒนา พบพระ พบพระ ตาก
8 6 มอเกอร์ยาง พบพระ พบพระ ตาก
9 9 ผากะเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก
10 1 ช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตาก
11 2 ซอโอ ช่องแคบ พบพระ ตาก
12 3 ขุนห้วยช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตาก
13 4 ซอระแตะ ช่องแคบ พบพระ ตาก
14 5 ทีกะเป่อ ช่องแคบ พบพระ ตาก
15 6 เสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก
16 8 เสรีราษฎร์ใหม่ ช่องแคบ พบพระ ตาก
17 11 เงาไผ่ ช่องแคบ พบพระ ตาก
18 7 ดอนเจดีย์ ช่องแคบ พบพระ ตาก
19 9 ห้วยนกแล ช่องแคบ พบพระ ตาก
20 10 ห้วยแล้ง ช่องแคบ พบพระ ตาก
21 12 ใหม่ กม.5 ช่องแคบ พบพระ ตาก
22 13 ทรัพย์อนันต์ ช่องแคบ พบพระ ตาก
23 14 ใหม่สามยอดดอย ช่องแคบ พบพระ ตาก
24 15 สมบูรณ์ทรัพย์ ช่องแคบ พบพระ ตาก
25 2 แม่ละเมา คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
26 3 ป่าหวาย คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
27 4 ป่าคา คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
28 1 อุ้มเปี้ยม คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
29 5 ร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
30 6 ป่าคาใหม่ คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
31 7 ป่าคาเก่า คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
32 8 ชิบาโบ คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
33 9 ใหม่คีรีราษฏร์ คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
34 10 ใหม่ยอดคีรี คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
35 11 ใหม่ดินแดง คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
36 12 ห้วยไผ่ คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
37 13 ร่มเกล้าเจริญสุข คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
38 1 มอเกอไทย วาเล่ย์ พบพระ ตาก
39 2 วาเล่ย์ใต้ วาเล่ย์ พบพระ ตาก
40 3 วาเลย์เหนือ วาเล่ย์ พบพระ ตาก
41 4 แม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก
42 5 ยะพอ วาเล่ย์ พบพระ ตาก
43 6 ผ่านศึกพัฒนา วาเล่ย์ พบพระ ตาก
44 7 ทรัพย์เจริญ วาเล่ย์ พบพระ ตาก
45 1 คีรีน้อย รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
46 2 พะดี รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
47 3 รวมไทยพัฒนาที่ 7 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
48 4 ทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
49 5 เก้ารวมไทย รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
50 6 รวมไทยพัฒนาที่ 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
51 7 ห้วยนํ้าเย็น รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
52 8 เจริญมิตร รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
53 9 รวมไทยสามัคคี รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
54 10 รวมไทยพัฒนา 1 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
55 11 เสริมสุข รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก

Tag: เวลาละหมาด บ้านdirection.php ต.��������������������� อ.พบพระ จ.ตาก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ บ้านdirection.php ต.��������������������� อ.พบพระ จ.ตาก เวลาละหมาด ซุฮรี บ้านdirection.php ต.��������������������� อ.พบพระ จ.ตาก เวลาละหมาด อัสรี บ้านdirection.php ต.��������������������� อ.พบพระ จ.ตาก เวลาละหมาด มักริบ บ้านdirection.php ต.��������������������� อ.พบพระ จ.ตาก เวลาละหมาด อีชา บ้านdirection.php ต.��������������������� อ.พบพระ จ.ตาก เวลาละศีลอด บ้านdirection.php ต.��������������������� อ.พบพระ จ.ตาก เวลาเปิดปอซอ บ้านdirection.php ต.��������������������� อ.พบพระ จ.ตาก เวลาแก้บวช บ้านdirection.php ต.��������������������� อ.พบพระ จ.ตาก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) บ้านdirection.php ต.��������������������� อ.พบพระ จ.ตาก มัสยิด บ้านdirection.php ต.��������������������� อ.พบพระ จ.ตาก