วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม มักกะสัน


 
 

ชื่อ มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม    ชื่อรอง มักกะสัน

ละติจูด 13.752048   ลองจิจูด 100.548294

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม มักกะสัน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม

บ้านเลขที่ 660/114 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน มักกะสัน ซอย จารุรัตน์
ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ ตำบล มักกะสัน
อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม

โทรศัพท์ 026516840    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมชาย  แพจิตต์ อิหม่าม
2
นายสมศักดิ์  มาลามาน คอเต็บ
3
นายฟีน  บินฮาซัน บิลาล
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 96 วันจดทะเบียน 6 ธันวาคม 2501
อายุมัสยิด 64 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2555, 11:30 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.186.216 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 670 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-