วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดสุโขทัย

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2
บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
3
เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
4
ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
5
ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
6
บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
7
บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
8
ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
9
ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
10
วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
11
ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
12
บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
13
วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
14
วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
15
ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
16
หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
17
วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
18
โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
19
ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
20
บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
21
สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
22
ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย
23
หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
24
นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
25
หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
26
บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย
27
ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย
28
กง กงไกรลาศ สุโขทัย
29
บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย
30
ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
31
ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย
32
ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
33
ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
34
ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
35
กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
36
ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย
37
หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
38
บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย
39
หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
40
ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
41
แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
42
แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
43
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
44
หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
45
ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
46
ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
47
ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
48
บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
49
สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
50
คลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย
51
วังลึก ศรีสำโรง สุโขทัย
52
สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
53
บ้านนา ศรีสำโรง สุโขทัย
54
วังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย
55
นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
56
เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย
57
วัดเกาะ ศรีสำโรง สุโขทัย
58
บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
59
ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย
60
บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย
61
วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย
62
ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย
63
เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
64
ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย
65
คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย
66
วังพิณพาทย์ สวรรคโลก สุโขทัย
67
วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย
68
ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย
69
นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย
70
คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย
71
เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย
72
ท่าทอง สวรรคโลก สุโขทัย
73
ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย
74
ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
75
เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย
76
หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย
77
ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
78
นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
79
น้ำขุม ศรีนคร สุโขทัย
80
คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
81
หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย
82
บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
83
ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
84
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
85
กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
86
เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย