วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดนราธิวาส

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
2
ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
3
มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
4
บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
5
กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
6
กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
7
โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
8
เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
9
ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
10
พร่อน ตากใบ นราธิวาส
11
ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
12
บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
13
เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
14
นานาค ตากใบ นราธิวาส
15
โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
16
บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
17
ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
18
กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
19
ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
20
บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
21
บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
22
ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
23
ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
24
จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
25
ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
26
ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
27
ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
28
ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
29
ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
30
บองอ ระแงะ นราธิวาส
31
กาลิชา ระแงะ นราธิวาส
32
บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
33
เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
34
มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
35
รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
36
สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
37
เรียง รือเสาะ นราธิวาส
38
สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
39
บาตง รือเสาะ นราธิวาส
40
ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
41
รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
42
โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
43
สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
44
ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
45
ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
46
ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
47
เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
48
กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
49
ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
50
แว้ง แว้ง นราธิวาส
51
กายูคละ แว้ง นราธิวาส
52
ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
53
โละจูด แว้ง นราธิวาส
54
แม่ดง แว้ง นราธิวาส
55
เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
56
มาโมง สุคิริน นราธิวาส
57
สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
58
เกียร์ สุคิริน นราธิวาส
59
ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
60
ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
61
สุไหงโกลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
62
ป่าเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
63
มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
64
ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
65
ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
66
สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
67
โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
68
สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
69
ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
70
กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
71
จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
72
ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
73
ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
74
ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
75
จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
76
บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
77
มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส

Tag: เวลาละหมาด จ.นราธิวาส วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ จ.นราธิวาส เวลาละหมาด ซุฮรี จ.นราธิวาส เวลาละหมาด อัสรี จ.นราธิวาส เวลาละหมาด มักริบ จ.นราธิวาส เวลาละหมาด อีชา จ.นราธิวาส เวลาละศีลอด จ.นราธิวาส เวลาเปิดปอซอ จ.นราธิวาส เวลาแก้บวช จ.นราธิวาส ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) จ.นราธิวาส มัสยิด จ.นราธิวาส