วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดพัทลุง

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
2
เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
3
ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง
4
โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง
5
นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง
6
ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง
7
ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง
8
ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
9
ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง
10
ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
11
ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
12
ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
13
นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
14
พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
15
กงหรา กงหรา พัทลุง
16
ชะรัด กงหรา พัทลุง
17
คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
18
คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
19
สมหวัง กงหรา พัทลุง
20
เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
21
ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
22
จองถนน เขาชัยสน พัทลุง
23
หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
24
โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง
25
แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
26
ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
27
คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
28
ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
29
ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
30
นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
31
พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
32
แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
33
ปันแต ควนขนุน พัทลุง
34
โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
35
ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
36
มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
37
พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
38
ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
39
แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
40
ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
41
ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง
42
เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง
43
เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
44
ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
45
หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
46
ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง
47
เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง
48
เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
49
ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
50
ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง
51
โคกทราย ป่าบอน พัทลุง
52
หนองธง ป่าบอน พัทลุง
53
ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง
54
วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง
55
ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
56
นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
57
โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
58
ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง
59
ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
60
เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
61
บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
62
ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
63
บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง
64
อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง
65
ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง