วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดตรัง

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดตรัง
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
2
นาพละ เมืองตรัง ตรัง
3
บ้านควน เมืองตรัง ตรัง
4
นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง
5
ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
6
นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง
7
บางรัก เมืองตรัง ตรัง
8
โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง
9
นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
10
หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
11
น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง
12
นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง
13
บ้านโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง
14
นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
15
นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง
16
กันตัง กันตัง ตรัง
17
ควนธานี กันตัง ตรัง
18
บางหมาก กันตัง ตรัง
19
บางเป้า กันตัง ตรัง
20
วังวน กันตัง ตรัง
21
กันตังใต้ กันตัง ตรัง
22
โคกยาง กันตัง ตรัง
23
คลองลุ กันตัง ตรัง
24
ย่านซื่อ กันตัง ตรัง
25
บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง
26
บางสัก กันตัง ตรัง
27
นาเกลือ กันตัง ตรัง
28
เกาะลิบง กันตัง ตรัง
29
คลองชีล้อม กันตัง ตรัง
30
เกาะลูกไม้ กันตัง ตรัง
31
เกาะนก กันตัง ตรัง
32
ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
33
หนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง
34
นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
35
ในควน ย่านตาขาว ตรัง
36
โพรงจรเข้ ย่านตาขาว ตรัง
37
ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
38
ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง
39
เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
40
ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง
41
ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
42
ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
43
บางด้วน ปะเหลียน ตรัง
44
บ้านนา ปะเหลียน ตรัง
45
สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
46
ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
47
เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง
48
ท่าพญา ปะเหลียน ตรัง
49
แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
50
เกาะค้างคาว ปะเหลียน ตรัง
51
บ่อหิน สิเกา ตรัง
52
เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
53
กะลาเส สิเกา ตรัง
54
ไม้ฝาด สิเกา ตรัง
55
นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
56
ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
57
หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
58
บางดี ห้วยยอด ตรัง
59
บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
60
เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
61
เขาขาว ห้วยยอด ตรัง
62
เขาปูน ห้วยยอด ตรัง
63
ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
64
ปากคม ห้วยยอด ตรัง
65
ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
66
ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
67
นาวง ห้วยยอด ตรัง
68
ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
69
ในเตา ห้วยยอด ตรัง
70
ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง
71
วังคีรี ห้วยยอด ตรัง
72
เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
73
วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
74
อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง
75
ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
76
วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
77
นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
78
ช่อง นาโยง ตรัง
79
ละมอ นาโยง ตรัง
80
โคกสะบ้า นาโยง ตรัง
81
นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
82
นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง
83
ควนเมา รัษฎา ตรัง
84
คลองปาง รัษฎา ตรัง
85
หนองบัว รัษฎา ตรัง
86
หนองปรือ รัษฎา ตรัง
87
เขาไพร รัษฎา ตรัง
88
หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง
89
บ้าหวี หาดสำราญ ตรัง
90
ตะเสะ หาดสำราญ ตรัง