วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดสตูล

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดสตูล
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
พิมาน เมืองสตูล สตูล
2
คลองขุด เมืองสตูล สตูล
3
ควนขัน เมืองสตูล สตูล
4
บ้านควน เมืองสตูล สตูล
5
ฉลุง เมืองสตูล สตูล
6
เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
7
ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล
8
เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
9
ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล
10
ปูยู เมืองสตูล สตูล
11
ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล
12
เกตรี เมืองสตูล สตูล
13
ควนโดน ควนโดน สตูล
14
ควนสตอ ควนโดน สตูล
15
ย่านซื่อ ควนโดน สตูล
16
วังประจัน ควนโดน สตูล
17
ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล
18
ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
19
อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล
20
ท่าแพ ท่าแพ สตูล
21
แป-ระ ท่าแพ สตูล
22
สาคร ท่าแพ สตูล
23
ท่าเรือ ท่าแพ สตูล
24
กำแพง ละงู สตูล
25
ละงู ละงู สตูล
26
เขาขาว ละงู สตูล
27
ปากน้ำ ละงู สตูล
28
น้ำผุด ละงู สตูล
29
แหลมสน ละงู สตูล
30
ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล
31
นาทอน ทุ่งหว้า สตูล
32
ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล
33
ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล
34
ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล
35
ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล
36
นิคมพัฒนา มะนัง สตูล