วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดสงขลา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
2
เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
3
เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
4
พะวง เมืองสงขลา สงขลา
5
ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
6
เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
7
จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
8
กระดังงา สทิงพระ สงขลา
9
สนามชัย สทิงพระ สงขลา
10
ดีหลวง สทิงพระ สงขลา
11
ชุมพล สทิงพระ สงขลา
12
คลองรี สทิงพระ สงขลา
13
คูขุด สทิงพระ สงขลา
14
ท่าหิน สทิงพระ สงขลา
15
วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
16
บ่อแดง สทิงพระ สงขลา
17
บ่อดาน สทิงพระ สงขลา
18
บ้านนา จะนะ สงขลา
19
ป่าชิง จะนะ สงขลา
20
สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา
21
สะกอม จะนะ สงขลา
22
นาหว้า จะนะ สงขลา
23
นาทับ จะนะ สงขลา
24
น้ำขาว จะนะ สงขลา
25
ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
26
ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
27
จะโหนง จะนะ สงขลา
28
คู จะนะ สงขลา
29
แค จะนะ สงขลา
30
คลองเปียะ จะนะ สงขลา
31
ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา
32
นาทวี นาทวี สงขลา
33
ฉาง นาทวี สงขลา
34
นาหมอศรี นาทวี สงขลา
35
คลองทราย นาทวี สงขลา
36
ปลักหนู นาทวี สงขลา
37
ท่าประดู่ นาทวี สงขลา
38
สะท้อน นาทวี สงขลา
39
ทับช้าง นาทวี สงขลา
40
ประกอบ นาทวี สงขลา
41
คลองกวาง นาทวี สงขลา
42
เทพา เทพา สงขลา
43
ปากบาง เทพา สงขลา
44
เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
45
ลำไพล เทพา สงขลา
46
ท่าม่วง เทพา สงขลา
47
วังใหญ่ เทพา สงขลา
48
สะกอม เทพา สงขลา
49
สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
50
ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
51
เปียน สะบ้าย้อย สงขลา
52
บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา
53
จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา
54
คูหา สะบ้าย้อย สงขลา
55
เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา
56
บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา
57
ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา
58
ระโนด ระโนด สงขลา
59
คลองแดน ระโนด สงขลา
60
ตาเครียะ ระโนด สงขลา
61
ท่าบอน ระโนด สงขลา
62
บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
63
บ่อตรุ ระโนด สงขลา
64
ปากแตระ ระโนด สงขลา
65
พังยาง ระโนด สงขลา
66
ระวะ ระโนด สงขลา
67
วัดสน ระโนด สงขลา
68
บ้านขาว ระโนด สงขลา
69
แดนสงวน ระโนด สงขลา
70
เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
71
โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
72
เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
73
กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา
74
กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
75
ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
76
คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
77
ควนรู รัตภูมิ สงขลา
78
เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
79
สะเดา สะเดา สงขลา
80
ปริก สะเดา สงขลา
81
พังลา สะเดา สงขลา
82
สำนักแต้ว สะเดา สงขลา
83
ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา
84
ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา
85
ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
86
สำนักขาม สะเดา สงขลา
87
เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
88
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
89
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
90
คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
91
คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
92
คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
93
คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
94
ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
95
ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
96
ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
97
ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
98
น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
99
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
100
พะตง หาดใหญ่ สงขลา
101
นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
102
พิจิตร นาหม่อม สงขลา
103
ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
104
คลองหรัง นาหม่อม สงขลา
105
รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
106
ควนโส ควนเนียง สงขลา
107
ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
108
บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
109
บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
110
ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
111
แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
112
บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา
113
ชิงโค สิงหนคร สงขลา
114
สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
115
ทำนบ สิงหนคร สงขลา
116
รำแดง สิงหนคร สงขลา
117
วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
118
ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
119
ปากรอ สิงหนคร สงขลา
120
ป่าขาด สิงหนคร สงขลา
121
หัวเขา สิงหนคร สงขลา
122
บางเขียด สิงหนคร สงขลา
123
ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
124
คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา
125
ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
126
โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
127
คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา