วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดกระบี่

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดกระบี่
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
2
กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
3
เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
4
เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
5
ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
6
ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
7
อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
8
หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
9
คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่
10
เขาพนม เขาพนม กระบี่
11
เขาดิน เขาพนม กระบี่
12
สินปุน เขาพนม กระบี่
13
พรุเตียว เขาพนม กระบี่
14
หน้าเขา เขาพนม กระบี่
15
โคกหาร เขาพนม กระบี่
16
เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
17
เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
18
เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
19
คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
20
ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
21
คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
22
คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
23
คลองพน คลองท่อม กระบี่
24
ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
25
ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
26
พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
27
เพหลา คลองท่อม กระบี่
28
อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
29
แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
30
นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่
31
คลองหิน อ่าวลึก กระบี่
32
อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบี่
33
อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่
34
เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่
35
คลองยา อ่าวลึก กระบี่
36
บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่
37
ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
38
เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
39
เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
40
คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
41
ลำทับ ลำทับ กระบี่
42
ดินอุดม ลำทับ กระบี่
43
ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่
44
ดินแดง ลำทับ กระบี่
45
เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
46
เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
47
คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
48
คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่
49
โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
50
ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่
51
ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
52
ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่