วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2
ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
3
คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
4
ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
5
ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
6
นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
7
กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
8
ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
9
มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
10
นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
11
ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
12
โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
13
บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
14
ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
15
ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
16
ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
17
พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
18
บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
19
อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
20
ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
21
นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
22
เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
23
ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช
24
ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
25
กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
26
ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
27
ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
28
ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
29
นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
30
ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
31
กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช
32
นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
33
ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
34
ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
35
นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
36
จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช
37
พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช
38
กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
39
เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
40
ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
41
ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช
42
เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
43
ท่าขนาน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
44
บ้านกลาง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
45
บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
46
ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
47
ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
48
เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
49
การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
50
เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
51
แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
52
ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
53
ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
54
ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
55
เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
56
วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช
57
บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
58
ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
59
เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
60
ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
61
เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
62
นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
63
ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
64
กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
65
ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
66
หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
67
สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
68
โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
69
ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
70
ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
71
ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
72
โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
73
เทศบาลเมืองทุ่งสง-ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
74
ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
75
หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
76
ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
77
นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
78
นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
79
เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80
กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
81
ที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
82
น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
83
ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
84
นาโพธิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
85
เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
86
นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
87
ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช
88
แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
89
ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
90
ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
91
ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
92
กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
93
ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
94
บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
95
กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
96
คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
97
ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
98
ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
99
คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
100
เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
101
บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
102
หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
103
แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
104
ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
105
บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
106
บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
107
บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
108
ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
109
บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
110
ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
111
ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
112
ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
113
ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
114
หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
115
เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
116
ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
117
ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
118
ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
119
สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
120
ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
121
ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
122
เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
123
เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
124
สีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
125
เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
126
เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช
127
ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช
128
ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
129
ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
130
ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
131
หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
132
หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
133
ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
134
แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
135
เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
136
บ้านราม หัวไทร นครศรีธรรมราช
137
บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช
138
ท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
139
ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
140
รามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช
141
เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช
142
บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
143
บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
144
วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
145
บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
146
ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
147
คลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
148
ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
149
บ้านควนมุด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
150
บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
151
ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
152
ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
153
นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
154
สาม จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
155
นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
156
นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
157
ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
158
ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช
159
นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช
160
กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช
161
กะหรอ นบพิตำ นครศรีธรรมราช
162
นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช
163
ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
164
หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
165
สวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
166
เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
167
ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
168
สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
169
ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช

Tag: เวลาละหมาด จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด ซุฮรี จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อัสรี จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด มักริบ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อีชา จ.นครศรีธรรมราช เวลาละศีลอด จ.นครศรีธรรมราช เวลาเปิดปอซอ จ.นครศรีธรรมราช เวลาแก้บวช จ.นครศรีธรรมราช ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) จ.นครศรีธรรมราช มัสยิด จ.นครศรีธรรมราช