วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดนครปฐม

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
2
บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
3
พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
4
ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
5
ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
6
มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
7
สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
8
ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
9
ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
10
บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
11
นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
12
วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
13
หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
14
สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
15
ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม นครปฐม
16
หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
17
วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
18
โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
19
ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
20
สระกระเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
21
สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
22
ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
23
ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
24
หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
25
บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
26
ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม
27
กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม
28
ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม
29
ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
30
ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม
31
สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
32
ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
33
ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
34
สระพัฒนา กำแพงแสน นครปฐม
35
ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
36
ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
37
กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม
38
รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม
39
หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
40
วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
41
นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
42
บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม
43
วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
44
ท่าตำหนัก นครชัยศรี นครปฐม
45
บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
46
ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
47
ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
48
ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
49
พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
50
บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม
51
โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม
52
ศีรษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
53
แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
54
ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม
55
สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
56
วัดสำโรง นครชัยศรี นครปฐม
57
ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม
58
ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
59
วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
60
บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
61
บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
62
ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
63
งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม
64
ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
65
สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
66
ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
67
ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
68
ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
69
บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม
70
ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม
71
ห้วยด้วน ดอนตูม นครปฐม
72
ลำลูกบัว ดอนตูม นครปฐม
73
บางเลน บางเลน นครปฐม
74
บางปลา บางเลน นครปฐม
75
บางหลวง บางเลน นครปฐม
76
บางภาษี บางเลน นครปฐม
77
บางระกำ บางเลน นครปฐม
78
บางไทรป่า บางเลน นครปฐม
79
หินมูล บางเลน นครปฐม
80
ไทรงาม บางเลน นครปฐม
81
ดอนตูม บางเลน นครปฐม
82
นิลเพชร บางเลน นครปฐม
83
บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
84
คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม
85
นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
86
ลำพญา บางเลน นครปฐม
87
ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม
88
ท่าข้าม สามพราน นครปฐม
89
ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
90
หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
91
บางกระทึก สามพราน นครปฐม
92
บางเตย สามพราน นครปฐม
93
สามพราน สามพราน นครปฐม
94
บางช้าง สามพราน นครปฐม
95
ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
96
ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
97
กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
98
คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
99
ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
100
คลองจินดา สามพราน นครปฐม
101
ยายชา สามพราน นครปฐม
102
บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม
103
อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
104
ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
105
คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
106
มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม