วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดพิษณุโลก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2
วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3
วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
4
วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
5
ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
6
ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
7
สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
8
ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
9
บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
10
ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
11
หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
12
จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
13
บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
14
บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
15
พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
16
มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
17
อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
18
บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
19
ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
20
งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
21
นครไทย นครไทย พิษณุโลก
22
หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
23
บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
24
เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
25
นาบัว นครไทย พิษณุโลก
26
นครชุม นครไทย พิษณุโลก
27
น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก
28
ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
29
บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
30
บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
31
ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก
32
ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
33
ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
34
สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
35
บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
36
บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
37
ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
38
บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
39
ปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก
40
พันเสา บางระกำ พิษณุโลก
41
วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก
42
บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
43
หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก
44
ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก
45
นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก
46
บ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก
47
ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก
48
คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก
49
บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
50
บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก
51
โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก
52
สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก
53
ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก
54
ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
55
นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
56
เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
57
วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
58
พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
59
ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
60
วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
61
มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
62
หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
63
ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
64
ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
65
วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
66
หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
67
มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
68
ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
69
ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
70
วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
71
ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก
72
ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
73
บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
74
หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก
75
คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
76
วังทอง วังทอง พิษณุโลก
77
พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
78
แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
79
บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
80
วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
81
แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
82
ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
83
วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
84
หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
85
ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
86
ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
87
ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
88
บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
89
ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
90
วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
91
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
92
เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
93
วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก

Tag: เวลาละหมาด จ.พิษณุโลก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ จ.พิษณุโลก เวลาละหมาด ซุฮรี จ.พิษณุโลก เวลาละหมาด อัสรี จ.พิษณุโลก เวลาละหมาด มักริบ จ.พิษณุโลก เวลาละหมาด อีชา จ.พิษณุโลก เวลาละศีลอด จ.พิษณุโลก เวลาเปิดปอซอ จ.พิษณุโลก เวลาแก้บวช จ.พิษณุโลก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) จ.พิษณุโลก มัสยิด จ.พิษณุโลก