วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดตาก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดตาก
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ระแหง เมืองตาก ตาก
2
หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
3
ไม้งาม เมืองตาก ตาก
4
โป่งแดง เมืองตาก ตาก
5
น้ำรึม เมืองตาก ตาก
6
วังหิน เมืองตาก ตาก
7
แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
8
ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
9
หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
10
วังประจบ เมืองตาก ตาก
11
ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก
12
ตากออก บ้านตาก ตาก
13
สมอโคน บ้านตาก ตาก
14
แม่สลิด บ้านตาก ตาก
15
ตากตก บ้านตาก ตาก
16
เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
17
ทุ่งกระเซาะ บ้านตาก ตาก
18
ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
19
สามเงา สามเงา ตาก
20
วังหมัน สามเงา ตาก
21
ยกกระบัตร สามเงา ตาก
22
ย่านรี สามเงา ตาก
23
บ้านนา สามเงา ตาก
24
วังจันทร์ สามเงา ตาก
25
แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
26
แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
27
ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
28
แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
29
สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
30
พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
31
ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
32
แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
33
แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
34
แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
35
แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
36
แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
37
แม่สอด แม่สอด ตาก
38
แม่กุ แม่สอด ตาก
39
พะวอ แม่สอด ตาก
40
แม่ตาว แม่สอด ตาก
41
แม่กาษา แม่สอด ตาก
42
ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
43
แม่ปะ แม่สอด ตาก
44
มหาวัน แม่สอด ตาก
45
ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
46
พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
47
พบพระ พบพระ ตาก
48
ช่องแคบ พบพระ ตาก
49
คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
50
วาเล่ย์ พบพระ ตาก
51
รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
52
อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
53
หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
54
โมโกร อุ้มผาง ตาก
55
แม่จัน อุ้มผาง ตาก
56
แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
57
แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
58
เชียงทอง วังเจ้า ตาก
59
นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
60
ประดาง วังเจ้า ตาก