วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดเชียงราย

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
2
รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
3
บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
4
นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
5
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
6
แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
7
สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
8
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
9
ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
10
ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
11
ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
12
ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
13
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
14
ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
15
ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
16
เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
17
ผางาม เวียงชัย เชียงราย
18
เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
19
ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
20
เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
21
เวียง เชียงของ เชียงราย
22
สถาน เชียงของ เชียงราย
23
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
24
บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
25
ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
26
ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
27
ริมโขง เชียงของ เชียงราย
28
เวียง เทิง เชียงราย
29
งิ้ว เทิง เชียงราย
30
ปล้อง เทิง เชียงราย
31
แม่ลอย เทิง เชียงราย
32
เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
33
ตับเต่า เทิง เชียงราย
34
หงาว เทิง เชียงราย
35
สันทรายงาม เทิง เชียงราย
36
ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
37
หนองแรด เทิง เชียงราย
38
สันมะเค็ด พาน เชียงราย
39
แม่อ้อ พาน เชียงราย
40
ธารทอง พาน เชียงราย
41
สันติสุข พาน เชียงราย
42
ดอยงาม พาน เชียงราย
43
หัวง้ม พาน เชียงราย
44
เจริญเมือง พาน เชียงราย
45
ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
46
ม่วงคำ พาน เชียงราย
47
ทรายขาว พาน เชียงราย
48
สันกลาง พาน เชียงราย
49
แม่เย็น พาน เชียงราย
50
เมืองพาน พาน เชียงราย
51
ทานตะวัน พาน เชียงราย
52
เวียงห้าว พาน เชียงราย
53
ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
54
ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
55
สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
56
โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
57
ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
58
แม่จัน แม่จัน เชียงราย
59
จันจว้า แม่จัน เชียงราย
60
แม่คำ แม่จัน เชียงราย
61
ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
62
สันทราย แม่จัน เชียงราย
63
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
64
ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
65
แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
66
ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
67
จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
68
จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
69
เวียง เชียงแสน เชียงราย
70
ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
71
บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
72
ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
73
แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
74
โยนก เชียงแสน เชียงราย
75
แม่สาย แม่สาย เชียงราย
76
ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
77
เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
78
โป่งผา แม่สาย เชียงราย
79
ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
80
เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
81
บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
82
โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
83
แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
84
ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
85
แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
86
ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
87
ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
88
วาวี แม่สรวย เชียงราย
89
เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
90
สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
91
เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
92
บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
93
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
94
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
95
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
96
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
97
แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
98
แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
99
ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
100
เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
101
ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
102
ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
103
ปอ เวียงแก่น เชียงราย
104
หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
105
ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
106
ต้า ขุนตาล เชียงราย
107
ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
108
ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
109
เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
110
แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
111
แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
112
แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
113
ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
114
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
115
บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
116
ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
117
โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
118
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
119
ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
120
ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
121
ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
122
โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
123
หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย

Tag: เวลาละหมาด จ.เชียงราย วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ จ.เชียงราย เวลาละหมาด ซุฮรี จ.เชียงราย เวลาละหมาด อัสรี จ.เชียงราย เวลาละหมาด มักริบ จ.เชียงราย เวลาละหมาด อีชา จ.เชียงราย เวลาละศีลอด จ.เชียงราย เวลาเปิดปอซอ จ.เชียงราย เวลาแก้บวช จ.เชียงราย ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) จ.เชียงราย มัสยิด จ.เชียงราย