วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดพะเยา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
2
แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา
3
แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
4
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
5
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
6
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
7
แม่ปีม เมืองพะเยา พะเยา
8
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
9
บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
10
จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
11
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
12
แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
13
บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
14
ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
15
สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
16
ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
17
จุน จุน พะเยา
18
ลอ จุน พะเยา
19
หงส์หิน จุน พะเยา
20
ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
21
ห้วยยางขาม จุน พะเยา
22
พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
23
หย่วน เชียงคำ พะเยา
24
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
25
เวียง เชียงคำ พะเยา
26
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
27
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
28
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
29
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
30
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
31
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
32
ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
33
เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
34
บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
35
สระ เชียงม่วน พะเยา
36
ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
37
ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
38
บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
39
บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
40
ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
41
สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
42
ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา
43
หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
44
ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
45
บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา
46
สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา
47
คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา
48
ปง ปง พะเยา
49
ควร ปง พะเยา
50
ออย ปง พะเยา
51
งิม ปง พะเยา
52
ผาช้างน้อย ปง พะเยา
53
นาปรัง ปง พะเยา
54
ขุนควร ปง พะเยา
55
แม่ใจ แม่ใจ พะเยา
56
ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
57
แม่สุก แม่ใจ พะเยา
58
ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
59
บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
60
เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
61
ภูซาง ภูซาง พะเยา
62
ป่าสัก ภูซาง พะเยา
63
ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
64
เชียงแรง ภูซาง พะเยา
65
สบบง ภูซาง พะเยา
66
ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
67
ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
68
แม่อิง ภูกามยาว พะเยา