วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดอุตรดิตถ์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
2
ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3
บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
4
ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
5
คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
6
วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
7
หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
8
น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
9
งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
10
บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
11
บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
12
ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
13
วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
14
แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
15
หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
16
ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
17
ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
18
วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
19
บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
20
หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
21
น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
22
ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
23
ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์
24
หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์
25
ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์
26
จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์
27
น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์
28
ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์
29
นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์
30
ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์
31
แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์
32
บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์
33
เด่นเหล็ก น้ำปาด อุตรดิตถ์
34
น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์
35
น้ำไฝ น้ำปาด อุตรดิตถ์
36
ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์
37
ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
38
สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
39
บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์
40
สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์
41
ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์
42
บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
43
นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์
44
บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์
45
ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
46
บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์
47
ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
48
ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
49
คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
50
บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
51
ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
52
บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
53
พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
54
นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์
55
นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
56
ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์
57
แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์
58
นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์
59
ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
60
ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์
61
ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์
62
ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์
63
ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์
64
ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
65
บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
66
ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
67
น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

Tag: เวลาละหมาด จ.อุตรดิตถ์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ จ.อุตรดิตถ์ เวลาละหมาด ซุฮรี จ.อุตรดิตถ์ เวลาละหมาด อัสรี จ.อุตรดิตถ์ เวลาละหมาด มักริบ จ.อุตรดิตถ์ เวลาละหมาด อีชา จ.อุตรดิตถ์ เวลาละศีลอด จ.อุตรดิตถ์ เวลาเปิดปอซอ จ.อุตรดิตถ์ เวลาแก้บวช จ.อุตรดิตถ์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) จ.อุตรดิตถ์ มัสยิด จ.อุตรดิตถ์