วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดลำปาง

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
เวียงเหนือ สวนดอก สบตุ๋ย อยู่นอก1 ตำบล คือหัวเ* เมืองลำปาง ลำปาง
2
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
3
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
4
กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง
5
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
6
บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
7
บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
8
พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
9
ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
10
บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
11
บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
12
บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
13
บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
14
ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
15
นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
16
บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
17
บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง
18
นาสัก แม่เมาะ ลำปาง
19
จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง
20
แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง
21
สบป้าน แม่เมาะ ลำปาง
22
ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง
23
นาแก้ว เกาะคา ลำปาง
24
ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง
25
วังพร้าว เกาะคา ลำปาง
26
ศาลา เกาะคา ลำปาง
27
เกาะคา เกาะคา ลำปาง
28
นาแส่ง เกาะคา ลำปาง
29
ท่าผา เกาะคา ลำปาง
30
ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง
31
ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง
32
เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง
33
เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง
34
เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
35
หลวงเหนือ งาว ลำปาง
36
หลวงใต้ งาว ลำปาง
37
บ้านโป่ง งาว ลำปาง
38
บ้านร้อง งาว ลำปาง
39
ปงเตา งาว ลำปาง
40
นาแก งาว ลำปาง
41
บ้านอ้อน งาว ลำปาง
42
บ้านแหง งาว ลำปาง
43
บ้านหวด งาว ลำปาง
44
แม่ตีบ งาว ลำปาง
45
แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
46
บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง
47
ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
48
แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง
49
เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง
50
ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง
51
วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง
52
ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
53
วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
54
วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
55
ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
56
วังทอง วังเหนือ ลำปาง
57
วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
58
วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง
59
วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง
60
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
61
แม่วะ เถิน ลำปาง
62
แม่ปะ เถิน ลำปาง
63
แม่มอก เถิน ลำปาง
64
เวียงมอก เถิน ลำปาง
65
นาโป่ง เถิน ลำปาง
66
แม่ถอด เถิน ลำปาง
67
เถินบุรี เถิน ลำปาง
68
แม่พริก แม่พริก ลำปาง
69
ผาปัง แม่พริก ลำปาง
70
แม่ปุ แม่พริก ลำปาง
71
พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง
72
แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
73
นาครัว แม่ทะ ลำปาง
74
ป่าตัน แม่ทะ ลำปาง
75
บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง
76
บ้านบอม แม่ทะ ลำปาง
77
น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
78
ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
79
หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
80
วังเงิน แม่ทะ ลำปาง
81
สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง
82
สบปราบ สบปราบ ลำปาง
83
สมัย สบปราบ ลำปาง
84
แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
85
นายาง สบปราบ ลำปาง
86
ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง
87
หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง
88
เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง
89
ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง
90
เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง
91
แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง
92
วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง
93
เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
94
บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
95
ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
96
แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
97
หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง