วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดลำพูน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
2
เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
3
อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
4
หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน
5
ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน
6
ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
7
ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
8
บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
9
เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
10
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
11
เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
12
บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
13
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
14
ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
15
หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
16
ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน
17
ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
18
ทากาศ แม่ทา ลำพูน
19
ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน
20
ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน
21
ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน
22
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
23
ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
24
เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
25
ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน
26
หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน
27
ลี้ ลี้ ลำพูน
28
แม่ตืน ลี้ ลำพูน
29
นาทราย ลี้ ลำพูน
30
ดงดำ ลี้ ลำพูน
31
ก้อ ลี้ ลำพูน
32
แม่ลาน ลี้ ลำพูน
33
ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
34
ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
35
ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
36
บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
37
ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
38
ปากบ่อง ป่าซาง ลำพูน
39
ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
40
แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
41
ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูน
42
บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
43
มะกอก ป่าซาง ลำพูน
44
ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน
45
น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
46
นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
47
บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
48
ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน
49
หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน
50
หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน
51
วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน