วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดบึงกาฬ

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
2
โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
3
หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
4
หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
5
หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
6
โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
7
นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
8
ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
9
ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
10
วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
11
คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
12
โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
13
ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
14
ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ
15
พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
16
หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
17
วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
18
ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ
19
ศรีสำราญ พรเจริญ บึงกาฬ
20
โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ
21
หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ
22
ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ
23
คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ
24
บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ
25
ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
26
เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ
27
เซกา เซกา บึงกาฬ
28
ซาง เซกา บึงกาฬ
29
ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
30
บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
31
ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
32
น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
33
ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
34
หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
35
โสกก่าม เซกา บึงกาฬ
36
ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ
37
หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ
38
นากั้ง ปากคาด บึงกาฬ
39
โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ
40
สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ
41
นาดง ปากคาด บึงกาฬ
42
บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ
43
โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ
44
ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ
45
ท่าดอกคำ บึงโขงหลง บึงกาฬ
46
ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ
47
ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ
48
นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ
49
นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ
50
นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ
51
บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ
52
หนองเดิ่น บุ่งคล้า บึงกาฬ
53
โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ