วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จังหวัดตราด

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่จังหวัดตราด
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
2
หนองโสน เมืองตราด ตราด
3
หนองคันทรง เมืองตราด ตราด
4
ห้วงน้ำขาว เมืองตราด ตราด
5
อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด
6
วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
7
ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด
8
เนินทราย เมืองตราด ตราด
9
ท่าพริก เมืองตราด ตราด
10
ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด
11
ตะกาง เมืองตราด ตราด
12
ชำราก เมืองตราด ตราด
13
แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
14
คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด
15
ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด
16
หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด
17
เขาสมิง เขาสมิง ตราด
18
แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด
19
วังตะเคียน เขาสมิง ตราด
20
ท่าโสม เขาสมิง ตราด
21
สะตอ เขาสมิง ตราด
22
ประณีต เขาสมิง ตราด
23
เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
24
ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด
25
บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
26
ช้างทูน บ่อไร่ ตราด
27
ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด
28
หนองบอน บ่อไร่ ตราด
29
นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
30
แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
31
น้ำเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
32
บางปิด แหลมงอบ ตราด
33
คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
34
เกาะหมาก เกาะกูด ตราด
35
เกาะกูด เกาะกูด ตราด
36
เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด
37
เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด