วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 บูแม ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
2 2 กูเล็ง ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
3 3 ลุโมะตะแซ ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
4 4 บูเกะปาลัส ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
5 5 กาบู ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
6 6 คลอแว ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
7 7 ยี่งอ ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
8 1 ละหาร ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
9 2 ทุ่งคา ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
10 3 ปูต๊ะ ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
11 4 กูแบลิบิส ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
12 5 โต๊ะแม ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
13 6 ศาลาลูกไก่ ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
14 7 กาเด็ง ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
15 8 ทุ่งคา 2 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
16 1 จอเบาะ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
17 2 ต้นตาล จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
18 3 แยะ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
19 5 โคะ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
20 4 พงปือเราะ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
21 6 นากอ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
22 7 ลุโบะปาเระ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
23 8 ตะลาฆอสะโต จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
24 9 ยือเลาะ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
25 1 ลุโบะบายะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
26 2 บือแนกาเซ็ง ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
27 3 ปาลอบาต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
28 4 กูแบบาเดาะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
29 5 ลูโบะกูแว ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
30 1 ลุโบะบือซา ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
31 2 กาแร ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
32 3 กำปงปีแซ ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
33 4 ลุโบะดาโตะ ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
34 5 ยาโงะ ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
35 6 โคกมาแจ ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
36 1 ตะปอเยาะ ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
37 2 บูเกะบากง ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
38 3 บลูกา ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
39 5 กูยิ ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
40 4 บลูกาสนอ ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส

Tag: เวลาละหมาด อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เวลาละหมาด อัสรี อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เวลาละหมาด มักริบ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เวลาละหมาด อีชา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เวลาละศีลอด อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เวลาเปิดปอซอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เวลาแก้บวช อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส มัสยิด อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส