วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 เกาะยาว เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
2 2 บ้านไร่ เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
3 3 เจ๊ะเห เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
4 4 บางน้อย เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
5 - ชุมชนตะปอเยาะ เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
6 - ชุมชนตาบาปาเร๊ะ เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
7 - ชุมชนตาบาฮีเล เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
8 - ชุมชนสามัคคี เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
9 - ชุมชนตลาดตากใบ เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
10 - ชุมชนบางน้อย เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
11 - ชุมชนท่าแพรก เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
12 - ชุมชนฮูมอลานัส เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
13 - ชุมชนภัทรภักดี เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
14 1 จาเราะ ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
15 2 ทรายขาว ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
16 3 ตอหลัง ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
17 4 คลองไหล ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
18 5 เกาะสวาด ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
19 6 กูบู ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
20 7 โคกยามู ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
21 9 บาเดาะมาตี ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
22 1 ปลักช้าง พร่อน ตากใบ นราธิวาส
23 2 โคกไผ่ พร่อน ตากใบ นราธิวาส
24 3 วัดพระพุทธ พร่อน ตากใบ นราธิวาส
25 8 สะปอม ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
26 10 บึงฉลาม ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
27 4 โคกมะม่วง พร่อน ตากใบ นราธิวาส
28 5 โคกยาง พร่อน ตากใบ นราธิวาส
29 6 วัดใหม่ พร่อน ตากใบ นราธิวาส
30 1 โคกมะเฟือง ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
31 2 ตะบัง ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
32 3 ศาลาใหม่ ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
33 4 คลองตัน ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
34 5 ปูลาเจ๊ะมูดอ ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
35 6 ศาลาเชือก ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
36 7 คลองเลย ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
37 8 ปูลาโต๊ะบีซู ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
38 1 บางขุนทอง บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
39 2 บาวง บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
40 3 โคกงู บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
41 4 ทุ่งฝ้าย บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
42 5 โคกชุมบก บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
43 1 ปูยู เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
44 6 ยูโย บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
45 2 เกาะสะท้อน เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
46 3 ศรีพงัน เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
47 4 ตะเหลี่ยง เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
48 5 โคกกะเปาะ เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
49 6 สันติสุข เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
50 7 จาแบปะ เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
51 8 ราญอ เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
52 9 ชุมบก เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
53 2 ตาเชะ นานาค ตากใบ นราธิวาส
54 1 แฆแบะ นานาค ตากใบ นราธิวาส
55 3 ปะดาดอ นานาค ตากใบ นราธิวาส
56 4 กัวลอต๊ะ นานาค ตากใบ นราธิวาส
57 1 สะหริ่ง โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
58 2 บอฆอ โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
59 3 ปะลุกา โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
60 4 โคกมือบา โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
61 5 ปลักปลา โฆษิต ตากใบ นราธิวาส

Tag: เวลาละหมาด ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เวลาละหมาด ซุฮรี ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เวลาละหมาด อัสรี ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เวลาละหมาด มักริบ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เวลาละหมาด อีชา ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เวลาละศีลอด ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เวลาเปิดปอซอ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เวลาแก้บวช ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มัสยิด ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส