วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ใหม่ แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
2 2 ป่าสวย แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
3 3 ทำเนียบ แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
4 4 นางโอ แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
5 5 คลองทราย แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
6 6 ลูตง แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
7 7 ต้นซ่าน แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
8 8 โคกพันตัน แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
9 9 โคกม่วง แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
10 1 ปลักปรือ ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
11 2 คูระ ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
12 3 ตันหยง ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
13 4 ม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
14 5 ทำนบ ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
15 6 กือลองแตยอ ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
16 1 ต้นโตนด ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
17 2 แม่ตีน๊ะ ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
18 3 ละโพะ ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
19 4 นาหมอเทพ ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
20 5 วังกว้าง ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
21 6 ควนแปลงงู ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
22 7 กำปงลูวา ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อีชา ต.������������������ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เวลาละศีลอด ต.������������������ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เวลาเปิดปอซอ ต.������������������ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เวลาแก้บวช ต.������������������ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.������������������ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี มัสยิด ต.������������������ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี