วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ใหม่ แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
2 2 ป่าสวย แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
3 3 ทำเนียบ แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
4 4 นางโอ แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
5 5 คลองทราย แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
6 6 ลูตง แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
7 7 ต้นซ่าน แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
8 8 โคกพันตัน แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
9 9 โคกม่วง แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
10 1 ปลักปรือ ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
11 2 คูระ ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
12 3 ตันหยง ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
13 4 ม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
14 5 ทำนบ ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
15 6 กือลองแตยอ ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
16 1 ต้นโตนด ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
17 2 แม่ตีน๊ะ ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
18 3 ละโพะ ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
19 4 นาหมอเทพ ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
20 5 วังกว้าง ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
21 6 ควนแปลงงู ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
22 7 กำปงลูวา ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี

Tag: เวลาละหมาด อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อัสรี อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เวลาละหมาด มักริบ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อีชา อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เวลาละศีลอด อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เวลาเปิดปอซอ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เวลาแก้บวช อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี มัสยิด อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี