วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 บาโง กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
2 2 เจาะกะพ้อ กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
3 5 บาโงยือแบ็ง กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
4 6 คอลอกาปะ กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
5 8 ปาแดกือมูติง กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
6 3 กำปงบารู กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
7 4 บาลูกา กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
8 7 เจาะกะพ้อใน กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
9 1 บือแต ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
10 2 อุแตบือราแง ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
11 3 กาหยี ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
12 6 กอลี ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
13 8 คอลอกาลี ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
14 10 ตะโละบาโระ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
15 4 ตะโละดือรามัน ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
16 5 บีติง ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
17 7 ตะโละโตะและห์ ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
18 9 โต๊ะแน ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
19 1 มะกอ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
20 2 มะแนดาแล ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
21 3 บาโงสาเมาะ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
22 4 มอแซง ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
23 5 คอกวัว ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
24 6 โลทู ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
25 7 มือลอ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
26 8 มะแนลาแล ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
27 9 วังพลา ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี

Tag: เวลาละหมาด อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อัสรี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด มักริบ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อีชา อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เวลาละศีลอด อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เวลาเปิดปอซอ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เวลาแก้บวช อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี มัสยิด อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี